cart_bag.png
Din varekurv: 0 Artikler | Værdi: 0,00 DKK

 
categoryBanner_datenschutz.jpg

Databeskyttelse


Det er vigtigt for os, at dine personlige oplysninger er beskyttede!
Vi overholder derfor naturligvis alle gældende bestemmelser i forhold til databeskyttelse. Vi tager tekniske og organisatoriske forholdsregler, der sørger for, at databeskyttelsesforskrifterne overholdes. Efterfølgende vil vi gerne gøre dig opmærksom på måden og omfanget af dataanvendelsen, hvorved der skal skelnes mellem afvikling af bestillinger og andre funktioner på vores homepage:

I. Online-bestilling / køb af varer

1. Forretningsbetingelsernes gyldighedsområde
Bestilling af varer via denne homepage samt via vores hotline sker som udgangspunk altid i henhold til vores Almindelige Forretningsbetingelser.


2. Dataanvendelse til afvikling af kontrakt
boesner gemmer de bestillings- og betalingsdata (f.eks. navn, adresse, bankinformationer), der er nødvendige til afvikling af kontrakten, samt eventuelt frivilligt afgivne oplysninger. Disse oplysninger kan du nemt og bekvemt indsende ved hjælp af den dertil indrettede dataformular. Dataene anvendes af boesner til afvikling af kontrakten. Herudover gemmer vi de data, såsom bestillingstidspunkt og leveringsforsendelse, der er absolut nødvendige til intern kontraktkontrol. Når du indtaster din e-mail-adresse, bekræfter du, at du er indehaver af eller har brugsret til den pågældende e-mail-adresse, og at indehaveren har givet os lov til at fremsende informationer til denne adresse.


3. Dataanvendelse til marketings- samt markeds- og meningsundersøgelsesformål

Adresse- og bestillingsdata indsamles udelukkende i reklameøjemed samt til markeds- og meningsundersøgelsesformål, og de formidles ikke til tredjepart. Du har naturligvis på ethvert tidspunkt ret til at modsætte dig boesners anvendelse af dine data. Hvis vi har modtaget din elektroniske postadresse i forbindelse med salg af en vare eller service, anvender vi denne adresse til direkte marketing med relation til lignende varer eller servicer. Du har naturligvis på ethvert tidspunkt ret til at modsætte dig boesners anvendelse af dine data.


4. Dataanvendelse til evaluering af betalingsadfærd

I tilfælde af berettiget interesse vil bestemte personlige data kunne bruges til det ene formål at foretage en kreditkontrol. boesner vil i sådanne tilfælde anmode en ekstern serviceudbyder om at stille de adresse- og bonitetsdata til rådighed for os, som er gemt i denne serviceudbyders database om din person, inklusive sådanne data, som er udregnet på basis af matematisk-statistiske metoder. Indeværende henvisning offentliggøres i henhold til forskrifterne i den tyske lov om databeskyttelse (BDSG) § 33, stk. 1. Dine bestillings- og betalingsdata anvendes til en intern evaluering af betalingsadfærd ved yderligere bestillinger.


5. Anvendelse af IP-adressen

Herudover gemmes og anvendes ordregiverens IP-adresse ved en online-bestilling på tidspunktet for bestillingen til sikring af datasikkerhed (dvs. til hindring af misbrug og til retsforfølgelse) i ét år.

 


II. Almen anvendelse af vores internetservice

1. Beskyttelse af dine oplysninger
Alle data, ud over e-mail-data, der stilles til rådighed af dig, overføres ved hjælp af almindelig og sikker Standard SSL (Secure Socket Layer). Dette er en slags internet-protokol, der kontrollerer og krypterer forbindelsen mellem din computer og den dertil forbundne server på internettet, således at denne forbindelse ikke kan afhøres. SSL er en sikker og testet standard, der f.eks. også anvendes til onlinebanking. Du genkender blandt andet en sikker SSL-forbindelse gennem det efterfølgende "s" i adressen http (dvs. https://..) i adresselisten i din browser samt ved lås-symbolet nederst i browseren.


2. Almene lager- og anvendelsesdata

Ved enhver adgang til en side i boesners internetpræsentation gemmes såvel IP-adressen for din computer som din internetudbyder, dato, varighed og klokkeslæt for adgangen, samt navn og datavolumen for de data, der er blevet åbnet, i en protokolmappe. Disse data genereres generelt på internettet ved åbning af en internetside og udgør ingen specifik dataindsamling på vegne af boesner.


3. Anonym anvendelse

Du kan anvende de almene informationstilbud fra boesner uden at skulle identificere dig. Også selvom lager- og anvendelsesdataene muligvis ville kunne tillade en identifikation, foretager vi ingen bearbejdning af personlige oplysninger. Såfremt en yderligere anvendelse af disse data foreligger, sker dette udelukkende med dit samtykke eller i form af en anonym evaluering til statistiske formål.


4. Cookies

Ved hjælp af små tekstdata, der gemmes i brugerens computer, såkaldte cookies, kan en internetudbyder genkende en tilbagevendende bruger og herved tilpasse internettilbuddet til denne brugers behov. Vi anvender cookies til at præsentere vores tilbud til dig på en behagelig måde og i henhold til dine ønsker og behov. Vi anbefaler at aktivere cookies, eftersom varekurvsfunktionen i modsatte fald er yderst begrænset.


5. Registrering

boesner giver dig mulighed for at registrere dig og dermed gemme personliggjorte data. Dette indbefatter personlige data, samtykkeerklæringer samt en oversigt over dine forrige bestillinger. Du har til enhver tid mulighed for at indtaste din e-mail-adresse og det af dig valgte password for at opnå adgang til dine registreringsdata (herunder informationer om forrige bestillinger) og for at kunne ændre dine personlige data.


6. Kommunikation via e-mail

Ikke-sikrede e-mails udgør en angrebsmulighed mod fortrolig kommunikation. De kan eventuelt læses, ændres, forfalskes eller slettes af uautoriserede tredjeparter, og der kan oprettes kommunikationsprofiler. Hvis du anvender e-mail-kommunikation, eller hvis du videregiver din e-mail-adresse, bør du være bekendt med disse risici og indforstået med, at boesner ligeledes anvender denne form for kommunikation, herunder også ikke-krypteret.

Hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse hos boesner, kan du til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder:datenschutz@agad.de

Layout, hel side: 1:3:15:401 - 1:3:15:615
Layout, kategorinavi: 1:3:15:538 - 1:3:15:615
Heraf (layout, kategorinavi) dataformidling: 1:3:15:538 - 1:3:15:554
Layout, sidehoved: 1:3:15:401 - 1:3:15:459
Layout, sidefod: 1:3:15:474 - 1:3:15:538
Produktfinder, startside: -
Heraf (produktfinder, startside) SearchTag: -
Produktfinder, side: -
Heraf (produktfinder-side) SearchTag: -